i-Learn Ace Junior Tutorial For Parents/Guardian

Pendaftaran - Akaun Ibu Bapa/Penjaga
Pendaftaran
Laman Utama - Akaun Ibu Bapa/Penjaga
Menu
Menambah & Mendaftar Akaun Anak
Melanggan/Memperbaharui Akaun Anak
Aktiviti Daripada Ibu Bapa/Penjaga
Rekod, Ganjaran & Tugaskan Semula Aktiviti