CHILDREN     /     PARENT or GUARDIAN

Pendaftaran - Akaun Ibu Bapa/Penjaga

Pendaftaran

Pendaftaran

Laman Utama - Akaun Ibu Bapa/Penjaga

Menu

Mengurus Akaun Anak

Menambah & Mendaftar Akaun Anak

Tugasan Bulanan

Melanggan / Memperbaharui Akaun Anak

Notifikasi Ibu Bapa Secara Automatik

Aktiviti daripada Ibu Bapa/Penjaga

Mengurus Akaun Anak

Rekod, Ganjaran & Tugaskan Semula Aktiviti

Tugasan Bulanan

CHILDREN     /     PARENT or GUARDIAN